Geschiedenis

In de jaren '60 van de vorige eeuw werd in het toenmalige Jeugdhuis in de wijk Tereken in St-Niklaas gestart met een fotoclub. De eerste voorzitter, leermeester en materiaalverantwoordelijke was Etienne Wuytack, die helaas in 1998 overleden is.
In de eerste twintig jaar zijn er, bij gebrek aan belangstelling, enkele stille perioden geweest waarin de vlam van de fotoclub nog enkel op een laag pitje brandde.
Rond 1990 is de club dan terug beginnen bloeien, onder impuls van de huidige voorzitter, André Van Puyvelde. De club sloot aan bij de OVU (Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie), er werden tentoonstellingen bezocht en er kwamen lesgevers van de OVU die de leden niet alleen wezen op hun
fouten, maar hen ook bruikbare tips gaven om de kwaliteit te verbeteren. 
Wij beoefenen de fotografie als hobby en iedereen is vrij in de keuze van het onderwerp : sommigen zijn geïnteresseerd in landschaps- of reisfotografie, anderen leggen zich toe op sociale fotografie of op de "schoonheid" van alledaagse dingen of details daarvan. Dit betekent dat voor sommigen "het verhaal" achter het beeld belangrijk is, terwijl voor anderen de "esthetica" van het beeld primeert. Wel wordt er altijd naar gestreefd om tot een eindresulaat te komen dat technisch zo goed mogelijk is.
Ondertussen zijn alle leden het digitale tijdperk binnengetreden, zodat een deel van de vergaderingen gebruikt worden om ook op dat technische gebied van mekaar te leren.
Omdat we begonnen zijn als "doe-het-zelvers" (met een eigen doka) hebben we altijd in zwart/wit gewerkt. Thans zijn we nog één van de zeer weinige clubs in Oost-Vlaanderen die zich (althans voor onze tentoonstelling) beperken tot zwart/wit omdat we dit "artistieker" vinden.
Sinds 1995 wordt ieder najaar (in het weekend rond 11 november) een tentoonstelling georganiseerd in zaal "Ons Huis" in de Schoolstraat in Sint-Niklaas. Deze tentoonstelling geeft de leden de mogelijkheid om naar buiten te komen met het resultaat van een jaar fotografisch werken. Op deze tentoonstelling presenteren we jaarlijks ongeveer 90 zwart/wit foto's.
In de loop van het werkjaar vergaderen we tweemaal per maand (behalve in de verlofperiode) om foto's te bespreken en fotografische onderwerpen uit te diepen. Verder bezoeken we regelmatig tentoonstellingen van bevriende fotoclubs in de wijde omgeving en nemen we deel aan verschillende
wedstrijden. Een aantal maal per jaar gaan we ook op foto-uitstap.
Wij zijn een groep vrienden die samen aan fotografie doen en elkaar helpen om de kwaliteit van onze werken (opname en afwerking) te verbeteren. Iedereen die zich kan thuisvoelen in zo'n milieu is welkom.