Geschiedenis

Niemand van ons fotografeert om het resultaat in de schuif te steken, maar om het te tonen aan
anderen. Daarom houden we, zoals alle fotoclubs, een jaarlijkse tentoonstelling.

En in 2019 houden we onze 25ste tentoonstelling. En wij bestaan al veel langer, maar we hebben lang
gewerkt als een hobbyclub van een jeugdhuis zonder gekend te zijn als afzonderlijke fotoclub.
In de jaren '60 van de vorige eeuw werd in het toenmalige Jeugdhuis in de wijk Tereken gestart met
een fotoclub. Fotografie was toen een echte hobby, met een donkere kamer, met ontwikkelaars en
fixeer, met verschillende soorten papier, enz. De eerste voorzitter, leermeester en materiaal-
verantwoordelijke was Etienne Wuytack, die helaas in 1998 overleden is.
Onze allereerste doka was in de kelder onder het theater van de zaal Ons Huis. Dat gaf wel problemen
omdat die kelder eigenlijk veel te stoffig was voor een doka.
In 1979 werd boven de poort van café Ons Huis een opslagkamer bijgebouwd voor het jeugdhuis en
daarin werd ook een nieuwe donkere kamer voorzien. Enkele jaren later werd het jeugdhuis gesloten
door gebrek aan veranwtoordelijken. Daardoor was het niet altijd praktish om van de donkere kamer
gebruik te maken, en op voorstel van een lid van de fotoclub die ook in leiding stond bij de scouts
kondne wij in 1991 gebruikmaken van een opbergruimte achte het keukentje van de jeugdlokalen van
de parochie in de Paakesdreef.
Toen werd ook het jeugdhuis ontbonden en kreeg de fotoclub ook een deel van het resterende geld, en
zo konden wij het nieuwe lokal inrichten als donkere kamer. Toen kon de fotoclub beginnen werken
als onafhankelijke club, los van een jeugdhuis.
Leden die thuis geen eigen donkere kamer hadden, konden toch hun hobby blijven beoefenen, dit onder
impuls van het huidige bestuur : voorzitter André Van Puyvelde, ondervoorzitter Gaston Van
Steenlandt en secretaris Jef Janssens.

De club sloot aan bij de Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie, er werden tentoonstellingen bezocht en er
kwamen lesgevers van de OVU die de leden niet alleen wezen op hun fouten, maar hen ook bruikbare
tips gaven om de kwaliteit te verbeteren.
Eén van die lesgevers was Fernand Bekaert, lid van Fotoclub Spoor in Gent en gedreven fotograaf met
een scherp oog, die zijn gefundeerde mening gaf over onze foto's.

In 1995 voelden we ons "sterk" genoeg om ons werk te tonen de buitenwereld en sindsdien wordt ieder
najaar (in het weekend rond 11 november) een tentoonstelling georganiseerd in zaal "Ons Huis" in de
Schoolstraat in St-Niklaas, dus nog altijd vlakbij onze wortels.

De raadgevingen van Fernand Bekaert werden gewaardeerd, want op onze 5de tentoonstelling werd
Fernand gevraagd als gastfotograaf. En dat beviel hem zozeer dat hij sindsdien lid is van Fotoclub
Tereken en hij ieder jaar deelneemt aan de tentoonstelling. En ook op onze 25e tentoonstelling toont
hij zijn werk, wat hem wellicht tot de oudste actieve fotograaf van Oost-Vlaanderen maakt en
misschien zelfs van België. Fernand is namelijk 93 jaar !
Over de leeftijd van de andere leden kan ik alleen zeggen dat grijs de meest voorkomende haarkleur is.
Ondertussen zijn alle leden het digitale tijdperk binnengetreden, zodat een doka niet meer nodig is.

Sommige leden zijn geïnteresseerd in landschaps-, natuur- of reisfotografie, anderen leggen zich toe op
sociale fotografie en straatfotografie, of op de "schoonheid" van alledaagse dingen of details daarvan.
Dit betekent dat voor sommigen "het verhaal" achter het beeld belangrijk is, terwijl voor anderen de
"esthetica" van het beeld primeert. Wel wordt er altijd naar gestreefd om tot een eindresulaat te komen
dat technisch zo goed mogelijk is. Dit zorgt ieder jaar voor een mooie mengeling van onderwerpen en
technieken op onze tentoonstelling.

Omdat we begonnen zijn als "doe-het-zelvers" (met een eigen doka, thuis of van de club) hebben we
altijd in zwart/wit gewerkt. Thans zijn we nog één van de zeer weinige clubs in Oost-Vlaanderen die
zich (althans voor onze tentoonstelling) beperken tot zwart/wit. Onder andere omdat we dit
"artistieker" vinden.

In de loop van het werkjaar vergaderen we tweemaal per maand (behalve in de verlofperiode) om foto's
te bespreken en fotografische onderwerpen uit te diepen. Verder bezoeken we regelmatig
tentoonstellingen van bevriende fotoclubs in de wijde omgeving en nemen we deel aan verschillende
wedstrijden. Een aantal maal per jaar gaan we ook op foto-uitstap.

Wij zijn een groep vrienden die samen aan fotografie doen en elkaar helpen om de kwaliteit van onze
werken (opname en afwerking) te verbeteren.
Iedereen die zich kan thuisvoelen in zo'n milieu is welkom.